HomePortfolio

اخبار و رویداد ها

جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی دوره سه ماهه تربیت ارزیاب پژوهشگاه نیرو را با همکاری شرکت پمکو و با تدریس مجرب‌ترین مدرسان مدیریت دارایی‌های فیزیکی از خرداد تا مردادماه سال 1402برگزار کرد. این دوره برای دوگروه از شرکت‌کنندگان برگزار گردید: گروه الف؛ که شامل نمایندگان معاونت توسعه طرح‌ها، معاونت برنامه‎ریزی و توسعه مدیریت، شرکت‌های تولید نیروی برق و گروه ب؛ که شامل نمایندگان معاونت راهبری تولید، شرکت‌های تولید نیروی برق بودند.

در مصاحبه‌ای کوتاه با مدیر تولید هلدینگ خلیج فارس،جناب آقای محمدرضا سلیمان‌زاده، ایشان ضمن اشاره به اقدامات گسترده این هلدینگ در استقرار مدیریت دارایی‌های فیزیکی در شرکت‌های تابعه، به توضیح درباره اهمیت بهبود مدیریت دارایی‌های فیزیکی با استفاده از آموزش و کمک از دانش و ابزارهای نوین این حوزه مانند نرم‌افزار ارزیابی هوشمند iPAMS پرداختند.

در مصاحبه‌ای کوتاه با مدیر دارایی‌های فیزیکی هلدینگ خلیج فارس،جناب آقای مهرداد مهدی نژاد، ایشان ضمن اشاره به اقدامات گسترده این هلدینگ در استقرار مدیریت دارایی‌های فیزیکی در شرکت‌های تابعه و برگزاری دوره‌ها و کارگاه های آموزشی، به نقش نهادهای فعال در ارتقای مدیریت دارایی‌های فیزیکی هلدینگ پرداختند.

در مصاحبه‌ای کوتاه با مشاور معاون مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت با جایزه ،جناب آقای علیرضا اصل عربی، ایشان ضمن اشاره به اهمیت نگهداشت حجم گسترده دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت و کنترل هزینه‌های آن، نوید دادند که مجموعه فعالیت های اخیر وزارت نفت در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی، می‌تواند این نهاد را سرامد استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی در سطح کشور قرار دهد.

در مصاحبه‌ای کوتاه با رئیس مرکز توسعه فناوری بهره برداری و نگهداشت واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو با جایزه، جناب آقای محمدابراهیم سربندی فراهانی، ایشان ضمن اشاره به اهمیت نگهداشت حجم گسترده دارایی‌های فیزیکی وزارت نیرو و کنترل هزینه‌های آن، به نقش مدیریت دارایی های فیزیکی به عنوان یکی از نظام‌های نوین در بهره‌ور کردن سرمایه‌ها و دارایی‌ها پرداختند.

در مصاحبه‌ای کوتاه با مدیر دارایی های فیزیکی توزیع نیروی برق خراسان رضوی، جناب آقای ناصر نایب، و معاون بهره‌براری و دیسپاچینگ این سازمان، جناب آقای احمد اسدی، این دو بزرگوار ضمن اشاره به بهبودها و کاهش اتلاف‌هایی که به کمک استقرار سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی در این سازمان حاصل شد، به اهمیت پیاده‌سازی فرایندها با استفاده از نرم‌افزار به عنوان مولفه‌ای از بلوغ یک سیستم در سازمان پرداختند.

مدیر امور مشاوره و اعتبارسنجی جوایز سازمان ملی بهره‌وری ایران، جناب آقای جعفر عینعلی، در مصاحبه‌ای کوتاه با جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی نقش جوایز بهره‌وری در کشور را از دو جنبه مهم برشمردند؛ مورد اول معرفی شرکت‌های پیشرو به عوان الگو تا سایر سازمان‌ها از تجربیات آن‌ها استفاده کنند و مورد دوم ایجاد انگیزش و فضای رقابتی در بین دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که در یک حوزه فعالیت می‌کنند...

معاون عملیات پالایشگاه گاز بیدبلند، جناب آقای سید عادل موسوی، در مصاحبه‌ای کوتاه با جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی ضمن اشاره به تلاش پالایشگاه گاز بیدبلند در به روزرسانی خود با تغییرات افزودند: انعطاف پذیری سازمان با سیر تحولات و تکنولوژی های جدید مدیریت دارایی های فیزیکی، آن سازمان را به مانند درختی با ریشه قوی و بدنه ای منعطف شکست ناپذیر می کند...

ریاست محترم جایزه و بنیان‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، جناب آقای دکتر علینقی مشایخی، در مصاحبه‌ای کوتاه با جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت دارایی‌های فیزیکی در کشور به ویژه در بخش‌های اقتصادی ...

رئیس مرکز توسعه مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه نفت، جناب آقای دکتر سیامک برادران، در مصاحبه‌ای کوتاه با جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی درباره حجم گسترده دارایی‌های فیزیکی در صنعت نفت و نیاز آن به مراقبت، مدیریت و برنامه‌ریزی منظم صحبت کردند. همچنین افزودند که باید بتوان در این حوزه به گونه ای عمل کرد که حداکثر ارزش از دارایی‌ها محقق شود...