ارزیابی مدیریت دارایی‌ های فیزیکی

چنانچه از وضعیت فعلی سازمان خود آگاهی نداشته باشید، یافتن مسیر درست و قدم گذاشتن در آن کار دشواری خواهد بود. ارزیابی مدیریت دارایی‌ های فیزیکی کمک می‌کند تا وضعیت فعلی و نقشه راه تعالی سازمان خود را بشناسید. ارزیابی مدیریت دارایی‌ های فیزیکی با استفاده از مدل تعالی آپتایم، پرکاربردترین ارزیابی در حوزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی در دنیا است.

ارزیابی مدیریت دارایی‌ های فیزیکی چیست؟

ارزیابی مدیریت دارایی‌ های فیزیکی ابزاری برای سنجش ظرفیت مدیریت دارایی‌ های یک سازمان است. این ابزار برای کمک به شناخت وضعیت فعلی و تعیین مسیر حرکت به سوی تعالی طراحی شده‌است. این ارزیابی مزایای زیر را به همراه دارد:

 • ارزیابی شیوه‌های مدیریت دارایی به یک روش جامع؛
 • شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود؛
 • تعیین اولویت‌ها؛
 • ایجاد آگاهی از ابعاد مختلف مدیریت دارایی‌ها (شناخت 10 جنبه مدل آپتایم)؛
 • ایجاد بحث‌های مولد در ارتباط با تمام بخش‌های سازمان؛
 • مقایسه وضعیت موجود با سایر سازمان‌های داخلی؛
 • مقایسه وضعیت موجود با معیارهای جهانی.

این ارزیابی بطور خاص طراحی شده‌است تا چالش‌های منحصر به فردی را که سازمان‌ها در حوزه مدیریت دارایی‌های خود با آن روبرو هستند، بازتاب دهد. این ابزار برای تمام سازمان‌ها، به هر اندازه و در هر مرحله که از اجرای یک برنامه مدیریت دارایی قرار دارند، ایجاد شده‌است. خواه سازمان شما در مراحل اولیه یا در مراحل پیشرفته مدیریت دارایی قرار داشته باشد، ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی به سازمان شما کمک می‌کند تا وضعیت موجود خود را بشناسید و برای آینده برنامه‌ریزی کنید.

مخاطبین ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی

 1. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛
 2. تولید، انتقال و توزیع برق و آب؛
 3. صنایع فلزی؛
 4. صنایع معدنی و کانی؛
 5. صنایع خودروسازی، کشتی‌سازی، هواپیمایی و سازمان‌های تابعه؛
 6. صنایع قطار و راه آهن (ساخت و بهره‌برداری)؛
 7. صنایع بهداشتی، غذایی و پزشکی؛
 8. صنایع مخابرات و ارتباطات؛
 9. ساختمان، تاسیسات، مجتمع‌های تجاری؛
 10. سایر صنایع که به نوعی تجهیزات و دارایی‌های فیزیکی بخش عمده‌ای از سرمایه آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
ارزیابی مدیریت دارایی‌ های فیزیکی

مدل ارزیابی جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی

جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی از مدل تعالی UPTIME برای ارزیابی سازمان‌ها استفاده می‌کند. ساختار این مدل برای ارزیابی مدیریت دارایی‏‌های فیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و جهت نمایش رویکردی یکپارچه برای مدیریت دارایی‏ های فیزیکی بسیار کارآمد است. این مدل در شـرکت مشاوره مدیریت دارایی‌های فیزیکی PriceWaterhouseCoopers ایجاد شده و توسعه یافته که تاکنون در بیش از 2000 سازمان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. این روش براساس هرم تعالی مدیریت دارایی‌ های فیزیکی UPTIME ، ارائه شده توسط John Campbell، بنا شده که آزموده شده‌ترین و فراگیرترین مدل حال حاضر در خصوص مدیریت دارایی‌های فیزیکی است. این مدل فراگیرترین مدل ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی در ایران است که در بزرگترین صنایع ایران (اعم از بخش نفت، صنایع فلزی مادر و صنعت نیرو) اجرا شده‌است. جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی نیز بر اساس این مدل، سازمان‌های متقاضی را ارزیابی می‌کند.

ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی 2

فرایند ارزیابی

در گام اول پرسشنامه خودارزیابی باید توسط اعضای سازمان متقاضی تکمیل شود. پیشنهاد می‌شود 30 نفر در رده‌های مختلف سازمان (از رده‌های اجرایی تا مدیریتی) پرسشنامه را تکمیل نمایند. الزامی در تعداد پرسشنامه وجود ندارد و حتی با یک پـرسشنامه هم می‌توان تحلیل را انجام داد، اما همان‌گونه که مشخص است هر چه تعداد پرسشنامه‌های تکمیلی بیشتر باشد (تا حدی مشخص)، نتایج از دقت بالاتری برخوردار است.

پس از انجام خودارزیابی نوبت به ارزیابی توسط ارزیابان خبره می‌رسد. ارزیابان خبره با حضور در سازمان متقاضی و انجام مصاحبه با افراد مختلف با سمت‌های مختلف پرسشنامه را تکمیل خواهند کرد. سپس نتایج خودارزیابی و ارزیابی توسط تیم ارزیاب در قالب یک گزارش ارائه می‌شود. همچنین در یک نمودار عنکبوتی نتایج خودارزیابی و ارزیابی توسط ارزیابان خبره با بهترین‌های ایران و معیارهای جهانی مقایسه می‌شود.

https://pamaward.ir/wp-content/uploads/2022/11/6-6.jpg