دوره‌ های تربیت ارزیاب مدیریت دارایی های فیزیکی

دوره‌ های تربیت ارزیاب درحال ثبت‌نام

دوره تربیت ارزیاب

دوره تربیت ارزیاب با همکاری شرکت توانیر

دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای

دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای در پژوهشگاه نفت

دوره تربیت ارزیاب ایران‌خودرو

دوره ده روزه تربیت ارزیاب ایران‌خودرو

دوره سه ماهه تربیت ارزیاب پژوهشگاه نیرو

دوره سه ماهه تربیت ارزیاب پژوهشگاه نیرو

https://pamaward.ir/wp-content/uploads/2022/06/تربیت-ارزیاب-98.jpg

دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای

به طور کلی ارزیابان افرادی هستند که با استفاده از ابزارها و تمرینات سنجش شایستگی و با مشاهده رفتار ارزیابی شوندگان اقدام به ارزیابی شایستگی‌های ایشان در قیاس با مدل شایستگی مناسبی که بدین منظور طراحی شده می‌نمایند. جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد جهت ارزیابی، اقدام به برگزاری دوره‌ های تربیت ارزیاب مرتبط با آموزش و تربیت ارزیابان حرفه‌ای در زمینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی نموده است.

جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی در دوره‌ های تربیت ارزیاب ، با آموزش حرفه‌ای افراد در تمامی حوزه‌های مدیریت دارایی‌های فیزیکی و آشنا کردن آن‌ها با مدل‌های ارزیابی، تکنیک‌ها و تجارب بزرگان این حوزه، ابزارهای مورد نیاز ارزیابی، توانایی گزارش نویسی، احاطه به قابلیت‌ها و شایستگی‌های موردنیاز، آشنایی با دانش و تخصص مربوط به حیطه ارزیابی، آشنایی با نیازمندی ها و الزمات ارزیابی و…آنان را آماده می‌سازد تا قادر باشند به بهترین روش سازمان‌ها را از جنبه‌های مختلف مدیریت دارایی های فیزیکی ارزیابی کنند. در انتهای دوره نیز به ارزیاب‌ها گواهینامه‌ معتبر اعطا خواهد شد.

همچنین افراد دارای صلاحیت و علاقه‌مند به همکاری به عنوان ارزیاب در جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی می‌توانند به صفحه همکاری به عنوان ارزیاب مراجعه نمایند.

جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی با سال‌ها تجربه در زمینه تربیت نیروی ارزیاب، تاکنون تجربه برگزاری دوره‌ های تربیت ارزیاب با همکاری گروهی صنعتی ایران‌خودرو، پژوهشگاه نفت، شرکت توانیر و … را داشته است.