مصاحبه‌ای کوتاه با محمدابراهیم سربندی فراهانی از پژوهشگاه نیرو

در مصاحبه‌ای کوتاه با رئیس مرکز توسعه فناوری بهره برداری و نگهداشت واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو با جایزه، جناب آقای محمدابراهیم سربندی فراهانی، ایشان ضمن اشاره به اهمیت نگهداشت حجم گسترده دارایی‌های فیزیکی وزارت نیرو و کنترل هزینه‌های آن، به نقش مدیریت دارایی های فیزیکی به عنوان یکی از نظام‌های نوین در بهره‌ور کردن سرمایه‌ها و دارایی‌ها پرداختند.

در مصاحبه‌ای کوتاه با محمدابراهیم سربندی فراهانی از پژوهشگاه نیرو، رئیس پژوهشکده تولید نیرو، جناب آقای محمدابراهیم سربندی فراهانی، ضمن اشاره به اهمیت  نگهداشت حجم گسترده دارایی‌های فیزیکی وزارت نیرو و کنترل هزینه‌های آن، به نقش مدیریت دارایی های فیزیکی به عنوان یکی از نظام‌های نوین در بهره‌ور کردن سرمایه‌ها و دارایی‌ها پرداختند.

مصاحبه‌ای کوتاه با محمدابراهیم سربندی فراهانی از پژوهشگاه نیرو

بخشی از سخنان ایشان:

برآورد صورت‌گرفته در وزارت نیرو حاکی از این هست که سالانه حدود یک میلیارد دلار صرف بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات می‌شود. به نوعی لین حجم از سرمایه نشان دهنده این است که نگهداشت سرمایه‌های وزارت نیرو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مدیریت دارایی‌های فیزیکی یکی از نظام‌های نوینی هستش که به خوبی می‌تواند در بهره‌ور کردن این سرمایه‌ها کمک کند. در وزارت نیرو این موضوع جزو سرفصل هایی هست که در سطح مدیریت ارشد مورد توجه قرار گرفته و به صورت جامع واقع در سطح برق و آب به این موضوع پرداخته می‌شود.

در ادامه ویدیو مصاحبه کامل ایشان با جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی قرار داده شده است: