مصاحبه‌ با توزیع برق خراسان رضوی، از برگزیدگان جایزه هفتم

در مصاحبه‌ای کوتاه با مدیر دارایی های فیزیکی توزیع نیروی برق خراسان رضوی، جناب آقای ناصر نایب، و معاون بهره‌براری و دیسپاچینگ این سازمان، جناب آقای احمد اسدی، این دو بزرگوار ضمن اشاره به بهبودها و کاهش اتلاف‌هایی که به کمک استقرار سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی در این سازمان حاصل شد، به اهمیت پیاده‌سازی فرایندها با استفاده از نرم‌افزار به عنوان مولفه‌ای از بلوغ یک سیستم در سازمان پرداختند.

در مصاحبه‌ با توزیع برق خراسان رضوی، از برگزیدگان جایزه هفتم، مدیر دارایی های فیزیکی توزیع نیروی برق خراسان رضوی، جناب آقای ناصر نایب، و معاون بهره‌براری و دیسپاچینگ این سازمان، جناب آقای احمد اسدی، ضمن اشاره به بهبودها و کاهش اتلاف‌هایی که به کمک استقرار سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی در این سازمان حاصل شد، به اهمیت پیاده‌سازی فرایندها با استفاده از نرم‌افزار به عنوان مولفه‌ای از بلوغ یک سیستم در سازمان پرداختند.

مصاحبه‌ با توزیع برق خراسان رضوی، از برگزیدگان جایزه هفتم

بخشی از سخنان ایشان:

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با بیش‌از 45000 کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف طولانی‌ترین شبکه توزیع برق کشور را در اختیار دارد. برای رسیدگی به این شبکه و سرویس و نگهداری از آن نیاز به یک سیستمی در شرکت احساس شد و سیستم مدیریت دارایی فیزیکی در شرکت در دستور کار قرار گرفت و جزو اهداف استراتژیک شرکت شد. دراین‌راستا حمایت مدیریت ارشد سازمان خیلی نقش داشت. اتلاف‌هایی که ما دربحث کارگروه‌های اجرایی داشتیم منجر به این شد که سریع سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی را در سطح شرکت پیاده‌سازی کنیم و بحمدالله نتایج بسیار خوبی کسب کردیمو نتیجه آن بهبودها و کاهش اتلاف‌هایی بود که شاهد آن هستیم.  یکی از موضوعاتی که بسیار به ما کمک کرد در تسریع و پیشرفت مدیریت دارایی فیزیکی در شرکت استفاده از نرم‌افزار به عنوان کاتالیزور فرایندها بود..

در ادامه ویدیو مصاحبه کامل ایشان با جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی قرار داده شده است: