مصاحبه ای کوتاه با مدیر دارایی‌های فیزیکی هلدینگ خلیج فارس

در مصاحبه‌ای کوتاه با مدیر دارایی‌های فیزیکی هلدینگ خلیج فارس،جناب آقای مهرداد مهدی نژاد، ایشان ضمن اشاره به اقدامات گسترده این هلدینگ در استقرار مدیریت دارایی‌های فیزیکی در شرکت‌های تابعه و برگزاری دوره‌ها و کارگاه های آموزشی، به نقش نهادهای فعال در ارتقای مدیریت دارایی‌های فیزیکی هلدینگ پرداختند.

در مصاحبه‌ای کوتاه با مدیر دارایی‌های فیزیکی هلدینگ خلیج فارس،جناب آقای مهرداد مهدی نژاد، ایشان ضمن اشاره به اقدامات گسترده این هلدینگ در استقرار مدیریت دارایی‌های فیزیکی در شرکت‌های تابعه و برگزاری دوره‌ها و کارگاه های آموزشی، به نقش نهادهای فعال در ارتقای مدیریت دارایی‌های فیزیکی هلدینگ پرداختند.

مصاحبه ای کوتاه با مدیر دارایی‌های فیزیکی هلدینگ خلیج فارس

بخشی از سخنان ایشان:

هلدینگ خلیج‌فارس از سه سال پیش اقداماتی در جهت استقرار مدیریت دارایی‌های فیزیکی در شرکت‌های تابعه انجام داده و ده تا شرکت در فاز اول انتخاب شده‌اند و مرحله اول استقرار در حقیقت توانمندسازی شرکت ها بود که یکسری دوره‌هایی با همکاری شرکت‌های پمکو و دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. دوره‌های تئوری و کارگاه‌های عملی. الان در مرحله استعلام برای استقرار دارایی‌های فیزیکی هستیم. قاعدتاً باید یکسری پیمانکاران مشاور انتخاب بشوند و با همکاری و کمک این شرکت‌ها بتوانیم مدیریت دارایی‌های فیزیکی را در سطح شرکت پیاده و به طور جامع اجرایی کنیم.

در ادامه ویدیو مصاحبه کامل ایشان با جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی قرار داده شده است: