صاحبه‌ای کوتاه با دکتر علینقی مشایخی در جایزه هفتم

ریاست محترم جایزه و بنیان‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، جناب آقای دکتر علینقی مشایخی، در مصاحبه‌ای کوتاه با جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت دارایی‌های فیزیکی در کشور به ویژه در بخش‌های اقتصادی ...

ریاست محترم جایزه و بنیان‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، جناب آقای دکتر علینقی مشایخی، در مصاحبه‌ای کوتاه با جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت دارایی‌های فیزیکی در کشور به ویژه در بخش‌های اقتصادی و مدیریت کلان، از این حوزه به عنوان ابزاری مهم در افزایش تولید و بهره‌وری سخن گفتند.

صاحبه‌ای کوتاه با دکتر علینقی مشایخی در جایزه هفتم

بخشی از سخنان ایشان:

در کشور ما بحث مدیریت دارایی‌های فیزیکی خیلی مهم است. سرمایه گذاری در دهه نود به قیمت سابق تقریبا براساس گزارش سازمان پژوهش مجلس یک روند منفی داشته است. یعنی سرمایه گذاری کافی انجام نمی‌شده است و حتی در بعضی از بخش های اقتصادی به علت کمبود سرمایه گذاری استهلاک از سرمایه گذاری پیشی گرفته و دارایی های فیزیکی دارد فرسوده و کم می‌شود. در این شرایط نگهداری دارایی های فیزیکی که خیلی با ارزش اند اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند حتی اگر ما مسئله کاهش سرمایه‌گذاری را نداشتیم، این دارایی های فیزیکی که موجب تولید و افزایش بهره وری می شوند با ارزش هستند که باید به خوبی نگهداری شوند..

در ادامه ویدیو مصاحبه کامل ایشان با جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی قرار داده شده است: