مصاحبه مشاور معاون مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت با جایزه

در مصاحبه‌ای کوتاه با مشاور معاون مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت با جایزه ،جناب آقای علیرضا اصل عربی، ایشان ضمن اشاره به اهمیت نگهداشت حجم گسترده دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت و کنترل هزینه‌های آن، نوید دادند که مجموعه فعالیت های اخیر وزارت نفت در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی، می‌تواند این نهاد را سرامد استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی در سطح کشور قرار دهد.

در مصاحبه مشاور معاون مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت با جایزه ،جناب آقای علیرضا اصل عربی، ایشان ضمن اشاره به اهمیت  نگهداشت حجم گسترده دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت و کنترل هزینه‌های آن، نوید دادند که مجموعه فعالیت های اخیر وزارت نفت در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی، می‌تواند این نهاد را سرامد استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی در سطح کشور قرار دهد.

مصاحبه مشاور معاون مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت با جایزه

بخشی از سخنان ایشان:

ارزش جایگزینی حجم دارایی‌های صنعت نفت بالای 500 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و این عدد به ما نشون می‌دهد که ما سالیانه باید ده میلیارد دلار هزینه نگهداری و بازسازی و بهبود این دارایی‌ها را دستور کار قرار دهیم. قطعاً مدیریت دارایی فیزیکی یکی از راهکارهای اصلی برای مدیریت این هزینه‌کرد کلان در سطح صنعت نفت است و قابل اجراست. پذیرش این موضوع از سالها قبل در دستورکار بوده وهست. مجموعه فعالیت‌هایی که اخیراً در شرکت های اصلی وزارت نفت انجام شده این نوید را می‌دهد که ما در سالهای آتی بتوانیم سرامد استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی در سطح صنعت کشور و الگویی برای آنان باشیم.

در ادامه ویدیو مصاحبه کامل ایشان با جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی قرار داده شده است: