مصاحبه با رئیس مرکز توسعه مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه نفت

رئیس مرکز توسعه مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه نفت، جناب آقای دکتر سیامک برادران، در مصاحبه‌ای کوتاه با جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی درباره حجم گسترده دارایی‌های فیزیکی در صنعت نفت و نیاز آن به مراقبت، مدیریت و برنامه‌ریزی منظم صحبت کردند. همچنین افزودند که باید بتوان در این حوزه به گونه ای عمل کرد که حداکثر ارزش از دارایی‌ها محقق شود...

رئیس مرکز توسعه مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه نفت، جناب آقای دکتر سیامک برادران، در مصاحبه‌ای کوتاه با جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی درباره حجم گسترده دارایی‌های فیزیکی در صنعت نفت و نیاز آن به مراقبت، مدیریت و برنامه‌ریزی منظم صحبت کردند. همچنین افزودند که باید بتوان در این حوزه به گونه ای عمل کرد که حداکثر ارزش از دارایی‌ها محقق شود.

رئیس مرکز توسعه مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه نفت

بخشی از سخنان ایشان:

ما می دانیم که در وزارت نفت حجم عظیمی از دارایی‌ها وجود دارد. با توجه به 80 درصد از فعالیت های کشور در حوزه نفت، حجم عظیمی از دارایی‌ها ایجاد شده است که نیازمند یک  مراقبت، مدیریت، بکارگیری و برنامه ریزی به شدت قوی و منظم است. بنابراین ما نیاز داریم در این حوزه به گونه ای عمل کنیم که حداکثر ارزش افزوده را از دارایی ها داشته باشیم…

در ادامه ویدیو مصاحبه کامل ایشان با جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی قرار داده شده است: