دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای در شرکت ملی نفت

دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای در پژوهشگاه نفت با محوریت پروژه آموزشی و استراتژیک توسعه توانمندی‌های نوین مدیریت دارایی‌های فیزیکی و نقش مهم آن در سودآوری و بقای بنگاه‌های صنعتی مدرن...
دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای

جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی ، یک دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای در پژوهشگاه نفت از تاریخ 19 مرداد تا 6  تیرماه برگزار کرد. این دوره یک پروژه آموزشی و استراتژیک توسعه توانمندی‌های نوین مدیریت دارایی های فیزیکی و نقش مهم آن در سودآوری و بقای بنگاه‌های صنعتی مدرن بود.

در یک پالایشگاه یا یک واحد پتروشیمی، طیف متنوعی از تجهیزات و دارایی‌های فیزیکی به کار گرفته می‌شوند. حرکت مواد در فرآیند تولید از دل این تجهیزات رقم می‌خورد و به همین دلیل صرفه اقتصادی واحد تولیدی به دسترس‌پذیری و قابلیت اطمینان این تجهیزات گره خورده است. تمامی سیستم‌ها و برنامه‌های مدیریتی در حوزه مدیریت‌ دارایی‌ های فیزیکی ارزشمند نهایتاً در لایه نیروهای فنی بخش تعمیرات و نگهداری تجهیزات نفتی به دستورکارهای مشخص جریان پیدا می‌کنند و موفقیت آن‌ها در گرو اجرای صحیح این امور است.

زمینه‌های آموزشی این دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای

دوره تربیت ارزیاب حرفه‌ای