سمینار یک روزه جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی

سمینار یک روزه جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی با هدف شناخت عملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی و با حضور اساتیدی چون مدیر برنامه‌ریزی نت پتروشیمی آریاساسول: جناب مهندس حکمت شعار و مدیر مرکز آموزش C-MORE دانشگاه تورنتو: جناب دکتر زواشکیانی...
سمینار یک روزه جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی

سمینار یک روزه جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی به منظور تشویق سازمان‌های ایرانی و الگوگیری از سازمان‌های برتر جهانی با حضور 33 سازمان در اولین دوره‌  جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی در مهر ماه سال 1394 برگزار گردید و برگزیدگان در سه بخش (نفت، گاز و پتروشیمی – صنعت – نیرو) معرفی شدند.

این سمینار با هدف شناخت عملی مدیریت دارایی‌ های فیزیکی و با حضور اساتیدی چون مدیر برنامه‌ریزی نت پتروشیمی آریاساسول: جناب مهندس حکمت شعار و مدیر مرکز آموزش C-MORE دانشگاه تورنتو: جناب دکتر زواشکیانی و دبیراجرایی جایزه: جناب مهندس ملک نیازی برگزار گردید.

سمینار با سرود جمهوری اسلامی آغاز گردید و پس از آن دبیراجرایی جایزه مدیریت دارایی‌‌های فیزیکی به تشریح نحوه اجرا و ارزیابی‌های صورت گرفته جایزه بر مبنای مدل آپتایم پرداختند.

پس از آشنایی شرکت کنندگان با مدل ارزیابی جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی ، جناب دکتر زواشکیانی صحبت‌های خود را در راستای تأثیرگذاری مدیریت دارایی‌های فیزیکی بر اقتصاد صنایع، افزایش بازگشت سرمایه و همچنین گزارشی از نتایج ارزیابی‌های شرکتهای خاورمیانه و اروپا و کانادا را بیان داشتند تا حاضران به بهترین نحو مفاهیم بنیادین و اصلی مدیریت دارایی‌های فیزیکی را کسب نمایند.

در نهایت نیز جناب حکمت شعار به مطالعه موردی این مفاهیم و تشریح نحوه مدیریت کار آریاساسول به عنوان الگوی ایران و پس از آن به تشریح نرم‌افزار ERP آریاساسول پرداختند.

محورهای ارائه سمینار یک روزه جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی

  • الگوی تجربی مدیریت کار نگهداری و تعمیرات
  • الگوی نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات وERP
  • بهترین وضعیت در تدوین استراتژی و اهداف
  • الگوی مدیریت کالا و قطعات یدکی
  • بررسی وضعیت موجود در شرکت آریا ساسول
  • برگزیده جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی PAMAWARD 2015
سمینار یک روزه جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی
سمینار یک روزه جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی
سمینار یک روزه جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی