پتروشیمی شهید تندگویان، پیشگام در PAMAWARD 2022

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، به‌عنوان تنها تولیدکننده اسید ترفتالیک خالص (PTA)، پلی اتیلن ترفتالات(PET)، نخ (POY) و پنبه مصنوعی (STAPLE)، با شرکت در هفتمین دوره جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی (PAMAWARD 2022) در مسیر تعالی مدیریت دارایی‌های فیزیکی قرار گرفت...

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، به‌عنوان تنها تولیدکننده اسید ترفتالیک خالص (PTA)، پلی اتیلن ترفتالات (PET)، نخ (POY) و پنبه مصنوعی (STAPLE)، با شرکت در هفتمین دوره جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی (PAMAWARD 2022) در مسیر تعالی مدیریت دارایی‌های فیزیکی قرار گرفت.

در سازمان‌های دارایی‌محور که سرمایه صرف‌شده برای تجهیزات و دارایی‌های فیزیکی آن‌ها بخش عمده‌ای از سرمایه آن‌ها محسوب می‌شود، همچون شرکت‌های پتروشیمی، پرداختن به مدیریت دارایی‌های فیزیکی اهمیت ویژه‌­ای دارد. به دلیل حجم بالای کار و نیروی انسانی و همچنین هزینه­‌های بالای بهره‌­برداری و نگهداشت از تجهیزات، وجود سیستم جامع و پویای مدیریتی برای این دارایی‌ها و تضمین حد مطلوب دسترس‌پذیری آنها امری ضروری است.

پتروشیمی شهید تندگویان

سازمان‌هایی چون پتروشیمی شهید تندگویان که این نیاز و ضرورت را درک کرده و در راستای آگاهی از وضعیت کنونی خود و بهبود و تعالی در آن تلاش می‌کنند، الگوهای خوبی برای جهت‌دهی به تلاش سازمان‌ها در زمینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی هستند تا آنان را برای قدم‌نهادن در این مسیر ترغیب نمایند.