حضور شرکت مبین انرژی خلیج فارس در جایزه هفتم 1401

شرکت مبین انرژی خلیج فارس امسال برای دومین سال پیاپی در جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی (PAMAWARD 2022) حضور به عمل خواهد آورد. شرکت مبین انرژی خلیج فارس واقع در منطقه ویژه پارس جنوبی استان بوشهر، بزرگترین...

شرکت مبین انرژی خلیج فارس امسال برای دومین سال پیاپی در جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی (PAMAWARD 2022) حضور به عمل خواهد آورد.

شرکت مبین انرژی خلیج فارس واقع در منطقه ویژه پارس جنوبی استان بوشهر، بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران است و در نوع خود یکی از بزرگترین پروژه‌های دنیا به شمار می‌آید که در سال ۱۳۷۹ در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب و به نام شرکت مبین انرژی خلیج فارس احداث شد که مهندسی تفصیلی آن توسط شرکت تکنیپ فرانسه انجام شده است.

این شرکت در دوره ششم از جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی حضور پیدا کرد و موفق به کسب تندیس برنزین 5 ستاره گردید. و امسال ضمن تلاش در راستای تقویت نقاط بهبود و رفع نقاط ضعف در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی برای بار دوم در هفتمین دوره برگزاری از این جایزه شرکت کرده‌است.

مبین انرژی خلیج فارس

شرکت‌هایی که روی نگهداشت سرمایه‌گذاری می‌کنند در واقع سرمایه خود را در فرایندی بلندمدت و با بازگشت بلندمدت سرمایه‌گزاری کرده‌اند. شرکت‌هایی که مسیر تعالی را انتخاب کرده و بدان متعهد مانده‌اند، نتایج چشم‌گیری را مشاهده خواهند کرد. آن‌ها می‌دانندکه عملکرد نگهداشت نوعی سفر است و می‌دانند که اسستمرار عملکرد مطلوب به استمرار بهبود کارکنان، ابزارها و استراتژی‌ها بستگی دارد. تعالی گزینه‌ای است که مستلزم تلاش مداوم است. آغاز سفر ممکن است حتی دلهره‌آور باشدولی پس از شتاب اولیه، ادامه مسیر نسبتا آسان می‌شود.