وبینار بلوغ مدیریت دارایی زیرساخت ها

دکتر علیرضا محمدی از سال 1381 در عرصۀ مهندسی عمران مشغول فعالیت است و تجربیات متعددی در حوزه‌های طراحی زیرساخت، تدارکات، ساخت‌وساز و مدیریت دارایی‌ها دارد. دکتر محمدی درحال‌حاضر جزو مدیران برنامه‌ریزی مدیریت دارایی‌ها در سیستم حمل‌ونقل برای ارائۀ خدمات ایمن و مشتری‌مدار به مسافرانی است که روزانه در کانادا تردد می‌کنند.
وبینار بلوغ مدیریت دارایی زیرساخت ها

زمان برگزاری: 19 شهریور 1402

نحوه برگزاری: مجازی

مدرس: دکتر علیرضا محمدی

آنچه در این وبینار خواهیم آموخت:

  • مدیریت دارایی زیرساخت ها (گذشته، حال و آینده)
  • بلوغ در مدیریت دارایی
  • مبانی و نیازهای بلوغ
  • ارزیابی بلوغ
  • نقش تکنولوژی در بلوغ مدیریت دارایی

دکتر علیرضا محمدی از سال 1381 در عرصۀ مهندسی عمران مشغول فعالیت است و تجربیات متعددی در حوزه‌های طراحی زیرساخت، تدارکات، ساخت‌وساز و مدیریت دارایی‌ها دارد. دکتر محمدی درحال‌حاضر جزو مدیران برنامه‌ریزی مدیریت دارایی‌ها در سیستم حمل‌ونقل برای ارائۀ خدمات ایمن و مشتری‌مدار به مسافرانی است که روزانه در کانادا تردد می‌کنند. همچنین ایشان مدرس دوره‌های مدیریت دارایی‌های زیرساختی و مدیریت ساخت است. دکتر محمدی سابقۀ همکاری با ناشران برتر را در کارنامه دارد و جوایز متعددی نیز دریافت کرده است. همچنین ایشان یکی از نویسندگان کتاب درسی تصمیم‌گیری دربارۀ مدیریت دارایی‌ها در سیستم‌های زیرساختی است که اخیراً منتشر شده است.

ثبت نام در وبینار بلوغ مدیریت دارایی زیرساخت ها: