بخش ساختمان، تأسیسات، مجتمع‌ های تجاری و هتل‌ ها به جایزه اضافه شد

در دومین دوره جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی براساس تصمیم کمیته علمی و اجرایی بخش ساختمان، تأسیسات، مجتمع‌های تجاری و هتل‌ها به بخش‌های قبلی اضافه شد. به‌این ترتیب بخش‌های جایزه...

در کشور ما آنگونه که تخریب و طراحی و ساخت و ساز ساختمان‌‌ها مورد توجه است، نگهداری و تعمیرات ساختمان، تأسیسات، مجتمع‌ های تجاری و هتل‌ ها مورد توجه قرار نگرفته‌است و آنچنان که باید اجرای درست نگهداری و تعمیرات در حوزه صنعت ساختمان از منظر زیست محیطی و ریسک مورد بحث قرار نگرفته‌است.

همچنین آموزش‌ها و نظارت‌های بی کیفیت در حوزه نگهداشت ساختمان و مجوزهای غیرمعتبر در این زمینه، بی‌توجهی سازنده به مباحث نگهداری و تعمیرات ساختمان و خیلی موارد دیگر  باعث کوتاه شدن عمرساختمان‌ها و ابنیه در کشور شده‌است.

جایزه مدیریت دارایی‌ های فیزیکی براساس تصمیم کمیته علمی و اجرایی، تصمیم گرفت تا در برگزاری دومین دوره از این جایزه، بخش ساختمان، تأسیسات، مجتمع‌ های تجاری و هتل‌ ها را به بخش‌های قبلی اضافه کند. در این بخش، سازمان‌هایی که ابنیه آنها مهم‌ترین دارایی‌ فیزیکی آن‌ها محسوب می‌شود، می‌توانند شرکت کنند.

به‌این ترتیب بخش‌های جایزه شامل 4 حوزه خواهد بود:

1- ساختمان، تأسیسات، مجتمع‌ های تجاری و هتل‌ها؛
2- نفت، گاز و پتروشیمی؛
3- صنعت و مخابرات؛
4- نیرو.

ساختمان، تأسیسات، مجتمع‌ های تجاری و هتل‌ ها

اگرچه اکنون نگهداشت ساختمان نسبت به طراحی و ساخت آن از جذابیت مالی کمتری برخوردار است اما نگهداری و تعمیرات ساختمان‌ها و ابنیه و تأسیسات آن‌ها بازار بزرگی دارد که هنوز جایگاه خود را در ایران پیدا نکرده‌است. امروزه سرمایه‌گذاری حرفه‌مندان و سازمان‌های حوزه صنعت ساختمان در زمینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی به یک امر مهم تبدیل شده‌است.