دوره آموزشی تحلیل علل ریشه‌ای(RCA)

پیشامدهای ناخوشایندی مثل توقفات پیش‌بینی‌نشده در خطوط تولید، حوادثی با پیامدهای ایمنی و یا زیست‌محیطی، کاهش ناگهانی فروش، خرابی‌های مکرر و گهگاه مبهم تجهیزات کلیدی، اختلال در فرآیند کاری و غیره که همگی می‌توانند خسارات جدی و گهگاه غیرقابل جبرانی را به مجموعه‌ وارد کنند.

تحلیل علل ریشه‌ای در پی جلوگیری از تکرار حوادث و خرابی‌ها یا کاهش پیامد‌های آن‌ها از طریق شناسایی راه‌حل‌های موثر است. دستیابی به علت‌ها و ریشه‌های “مشکل” تنها در قالب فرایندی نظام‌مند میسر است که قابل آموزش و کنترل می‌باشد. در دوره آموزشی تحلیل علل ریشه‌ای RCA  به چگونگی تحلیل این موارد پرداخته می‌شود. همچنین در این دوره به مفاهیم موجود در کتاب تحلیل علل ریشه‌ای نیز پرداخته می‌شود.

اهداف دوره آموزشی تحلیل علل ریشه‌ای RCA

 • یادگیری حل سریع‌تر و مؤثرتر مشکلات و خرابی‌ها در صنعت با استفاده از ابزار ساختاریافتۀ RCA؛
 • آشنایی و تمرین کامل دربارۀ اصول بنیادی حاکم بر روابط علت و معلولی؛
 • ایجاد توانایی برای فراهم‌سازی مقدمات تحلیل؛
 • پیاده‌سازی مراحل و چگونگی اجرای تحلیل برای حل مؤثر مشکلات و خرابی‌ها؛
 • تسلط بر نکات کلیدی هنگام برگزاری جلسات RCA؛
 • آشنایی با موانع اصلی در حصول به موفقیت در تحلیل علل ریشه‌ای؛

• اجرای تمرین عملی در تحلیل علل ریشه‌ای و جستجوی راهکارهای حل مسئله توسط شرکت‌کنندگان.

مخاطبان دوره آموزش RCA

 • مدیران و کارشناسان ارشد سازمان‌هاو بنگاه‌های صنعتی
 • مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات
 • کارشناسان و مسئولان برنامه‌ریزی تعمیرات
 • روسای کارخانجات تولیدی و صنعتی
 • مدیران و کارشناسان سازمان‌های مرتبط با حمل و نقل، ساختمان و ارگان‌های نظامی
 • مدیران و کارشناسان واحد‌های پشتیبانی و تدارکات و خرید
 • مدیران و کارشناسان واحدهای ایمنی و محیط زیست

محتوای دوره آموزش RCA

 • کلیات تحلیل علل ریشه‌ای RCA
 • حل مسائل پیشامدمحور،
 • اصول علت و معلولی،
 • گام‌های اصلی در تحلیل مؤثر علل ریشه‌ای،
 • تدارک برای شروع تحلیل،
 • اولویت‌بندی مشکلات، ابزارها و نمونه‌ها،
 • تعریف معیار آستانه‌ای برای تحلیل و استفادۀ عملی،
 • اعضای گروه تحلیل و نکات کلیدی مرتبط، و
 • بررسی شرایط عملیاتی مشکل، کاربردها و ملاحظات.
 • تعریف مسئله:
 • بایدها و نبایدها،
 • جستجو برای اثر اولیه، و
 • پنج W و یک H!
 • تحلیل علت و معلولی مشکلات:
 • تشکیل نمودار واقعیت، نکات کلیدی در شناسایی علل،
 • چگونگی برگزاری جلسات تحلیل علت و معلولی،
 • معیارهای ادامه یا توقف تحلیل،
 • جستجو برای اسناد و شواهد،و
 • بهره‌گیری از تحلیل تغییرات و مشکلات گذشته.
 • شناسایی راه‌حل‌های مؤثر:
 • چگونگی برگزاری جلسات شناسایی راه‌حل،
 • شناسایی راه‌حل‌های مستقیم بر اساس حالات خرابی و انتخاب استراتژی معتبر نگهداری‌وتعمیرات،
 • شناسایی خلاقانه راه‌حل،
 • معیارهای کلیدی انتخاب راه‌حل‌های منتخب، و
 • ابزارهای کمکی برای اولویت‌بندی راه‌حل‌ها.
 • پیاده‌سازی و پیگیری راه‌حل‌های منتخب:
 • تدوین برنامۀ اجرایی، تعیین نفرات و…،
 • چگونگی پیگیری و بازخورد از پیاده‌سازی، و
 • ملاحظات کلیدی در گزارش تحلیل RCA در دوره آموزشی تحلیل علل ریشه‌‌ای.

مشخصات دوره‌های آموزشی

تاریخ طول دوره ظرفیت مدت زمان
2 روز 10 نفر 16 ساعت

این دوره به صورت درون سازمانی نیز برگزار می گردد

جهت اطلاعات بیشتر از طریق فرم زیر با کارشناسان ما در تماس باشید