فرایند ارزیابی

 

بعد از ثبت نام و تکمیل فرم مشخصات سازمان، پرسشنامه خود ارزیابی برای متقاضی ارسال می شود. سازمان متقاضی باید این پرسشنامه را تکمیل کند. پیشنهاد می شود ۳۰ نفر در رده های مختلف سـازمان (از رده های اجرایی تا مـدیریتی) پـرسشنامه را تکمیل نمایند و نتایج آن به دبیر خانه جایزه ارسال شود.  الزامی در تعداد، وجـود ندارد و حتی با یک پـرسشنـامه هم می توان تـحلیل را انجام داد. اما در گـزارش ذکر خواهد شد که متنـاسب با تعداد پـرسشنـامه های تـکمیل شده دقت خودارزیـابی هم متغیر است. به عبارت دیگر اگر تنها یک پرسشنامه تکمیل شود، نتایج از دقت بسیار کمتری نسبت به تکمیل ۳۰ پرسشنامه برخوردار خواهد بود.

بعد از دریافت پرسشنامه ها از طرف دبیرخانه علمی جایزه، تحلیل اولیه و محاسبه نتایج انجام می شود و در صورتی که سازمان متقاضی حائز صلاحیت تشخیص داده شود برای دریافت تقدیرنامه معرفی می گردد و در صورتی که متقاضی تمایل داشته باشد می تواند در ارزیابی شخص ثالث توسط ارزیاب آموزش دیده در دوره رسمی دانشگاه تورنتو (مرکز C-MORE) شرکت نماید. شرکت در فرایند ارزیابی شخص ثالث مزایای بسیاری برای سازمان ایجاد می کند که در کاتالوگ جایزه قابل مشاهده است. اما بخشی از این مزایا را می توان به  این موارد اشاره کرد:

  • مقایسه جایگاه سازمان در مدیریت دارایی های فیزیکی با سایر سازمان های ایران و جهان
  • تسهیل در تدوین نقشه راه از طریق توصیه های ارزیابان و کمیته فنی
  • دستیابی به گزارش کلان ارزیابی مدیریت دارایی های فیزیکی
  • تخفیف در دوره های آموزشی و کنفرانس (به کاتالوگ مراجعه شود)
  • امکان دریافت تندیس ملی مدیریت دارایی های فیزیکی

همکاران بخش اجرایی جایزه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

Print