همکاری با ما

 

علاقمندان واجد صلاحیت برای همکاری با دفتر علمی و کمیته ارزیابی، رزومه و مدارک خود (دوره تربیت ارزیاب IAM یا C-More) را به آدرس دبیرخانه ارسال نمایند.

به منظور اجرای فرآیند ارزیابی در برنامه تدوین شده در هر سال، مدیریت جایزه در ابتدای هر سال با اعلام فراخوان ارزیابان به صورت گسترده و از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، فکس، پست الکترونیک و نیز سایت جایزه   ازمتقاضیان همکاری به عنوان ارزیاب درخواست می‌کند تا رزومه علمی و کاری خود را در قالب تعیین شده، ارسال نمایند.

پس از بررسی‌های اولیه بر اساس رزومه و دوره‌های طی شده توسط متقاضیان، متقاضیانی که دوره های عمومی تعالی سازمانی را گذرانده و گواهی‌نامه آن را برای جایزه ارسال کرده‌اند، برای شرکت در کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب ویژه جایزه به واحد آموزش  معرفی می‌شوند.

انتخاب متقاضیان شرکت کننده، بر اساس معیارهای مشخصی است که مدرسین دوره با امتیازدهی به این معیارها، نمره نهایی هر ارزیاب را تعیین می‌کنند و در نهایت بر اساس امتیاز کسب شده توسط آنها، متقاضیان برای ارزیابی دعوت به همکاری می‌شوند.

اهم این معیارها عبارتند از:

  • مهارت‌ها و تجربیات مرتبط
  • کار قبل از دوره    (شامل ارزیابی یک اظهارنامه واقعی)
  • مشارکت در کارهای گروهی
  • نتیجه آزمون‌ها
  • مشاهدات از رفتار فردی و حرفه‌ای
  • سن و تجربه مدیریتی