مخاطبان جایزه

 

این جایزه برای سازمان های دارایی محور (تجهیز محور) توصیه می شود:

  1. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  2. تولید، انتقال و توزیع برق و آب
  3. صنایع فلزی
  4. صنایع معدنی و کانی
  5. صنایع خودرو سازی، کشتی سازی، هواپیمایی و سازمان های تابعه
  6. صنایع قطار و راه آهن (ساخت و بهره برداری)
  7. صنایع بهداشتی، غذایی و پزشکی
  8. صنایع مخابرات و ارتباطات
  9. ساختمان ,تاسیسات,مجتمع تجاری به جایزه اضافه شد.
  10. سایر صنایع که به نوعی تجهیزات و دارایی های فیزیکی بخش عمده ای از سرمایه آنها را تشکیل می دهد.