زمانی که دارایی های فیزیکی ساخته بشر سنگین تر از کل گیاهان و جانوران شد…

 

 

زمانی که دارایی های فیزیکی ساخته بشر سنگین تر از کل گیاهان و جانوران شد…

خبری خواندم از یک موسسه که می گفت وزن سازه ها و ساخته های بشر اولین بار در تاریخ بشر،  از وزن همه گیاهان و موجودات زنده زمین و آسمان و دریا بیشتر شده است. یعنی دارایی های فیزیکی بشر…

نمی دانم چطور محاسبه کرده اند، حتما تخمین بوده، حتما انحرافی هم دارد اما گمان نمی کنم خیلی پرت باشد. اینکه دارایی های فیزیکی سنگین تر از هر زمان دیگری است که شکی نیست. خواندم که صحبت بر ده به توان دوازده تن سازه های بشری است. خیلی سنگین است…

اما فقط وزنشان نیست. گویا اهمیتشان هم بیشتر شده، گویا دیگر قرار است این سازه ها، فقط سازه باقی نماند، قرار است به اینترنت وصل شود. اسمش را گذاشته اند اینترنت اشیا، گویا این قدم اول است برای انقلاب صنعتی چهارم، گویا قرار است سازه ها قدرت تصمیم گیری داشته باشند، گویا قرار است دارایی های فیزیکی دارای اندیشه شوند. جذاب و ترسناک… پیدا نکردم واژه ای بهتر، پیدا نکردم کلمه ای که دو حس را منتقل کند.

در ایران ما داستان عجیب تر هم هست. می گویند دوران ساختن تمام شده و حالا دوران توسعه باید بیاید، دوران نگهداشت. نیاز داریم به اینکه بهره وری را زیاد کنیم تا عقب نمانیم. نیاز داریم بیشترین ارزش را از هر آنچه داریم خلق کنیم. ساده بگویم نیاز است از هر آنچه داریم مراقبت کنیم تا سرمایه های محدود خود را دیگر صرف نکنیم برای ساختن آنچه که قبلا داشتیم. سرمایه مان را لازم داریم برای توسعه.

و این یعنی مدیریت دارایی های فیزیکی

مدیریت دارایی های فیزیکی برای این است که یک سازمان بیشتر تولید کند، ارزانتر تولید کند، ایمن تر تولید کند و هوشمندانه ارزش بیافریند.
تیم پم اوارد می خواهد کمک کند. مأموریت ماست که کمک کنیم به همه سازمان های تجهیز محور که هوشمندانه خلق ارزش کنند. راه های زیادی هست، آموزش، الگوبرداری، اجرا، ترجمه، تألیف، مشاوره و … ولی ما راه پم اوارد را برگزیدیم.

در این راه به همراهی همه شما نیاز داریم. سازمان ها وقتی در فرایند پم اوارد ارزیابی می شوند به چیزی دست پیدا می کنند:

  • دریافت گزارش توصیه های بهبود مدیریت دارایی های فیزیکی
  • امکان مقایسه وضعیت مدیریت دارایی های فیزیکی با سازمانهای مشابه داخلی و خارجی در قالب نمودار راداری ارائه شده در گزارش
  • تأکید بر اهمیت تلاش های بخش های فنی سازمان به ویژه در نگهداری و تعمیرات، بهره برداری و مهندسی
  • دریافت گزارش تفکیک شده در جنبه های مختلف از جمله مدیریت قطعات یدکی، استراتژی و منابع انسانی در مدیریت دارایی های فیزیکی، جنبه های تعالی، مدیریت کار و عملکرد، نرم افزارهای سازمان و همه جنبه های دیگر
  • حضور مستمر در جایزه می تواند میزان پیشرفت مدیریت دارایی های فیزیکی را در هر سال نشان دهد
  • امکان ارسال گزارش به سازمان های بالادستی و تدوین نقشه راه از گزارش پم اوارد
  • یک روز آموزش مدیریت دارایی های فیزیکی برای سازمان ( یکسال مهلت دارد)
  • حضور رایگان ۲ نفر نماینده سازمان در همایش سالانه مدیریت دارایی های فیزیکی
  • دریافت تندیس و تقدیرنامه متناسب با نتایج ارزیابی

 

 

 Posted by at 2:56 ب.ظ