رعایت پروتوکل های بهداشتی در ارزیابی های ۹۹ و جلسات مجازی

 

به دلیل همه گیری ویروس کرونا، سازمان های متقاضی می توانند از طریق اینترنت و پلتفرم تهیه شده توسط دبیرخانه جایزه ارزیابی شود.
جلسات به صورت تصویری و اشتراک گذاری دسکتاپ است.

پلتفرم جلسات توسط دبیر خانه جایزه فراهم می شود.

مستندات لازم نیاز است از طریق ایمیل ارسال شود.

 Posted by at 12:49 ب.ظ