ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی

 

به کمک ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی مسیر تعالی سازمان خود را بشناسید.

چنانچه از وضعیت فعلی سازمان خود آگاهی نداشته باشید، یافتن مسیر درست و قدم گذاشتن در آن کار دشواری خواهد بود. ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی کمک می‌کند تا وضعیت فعلی و نقشه راه تعالی سازمان خود را بشناسید. ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی با استفاده از مدل تعالی آپتایم، پرکاربردترین ارزیابی در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی در دنیا است.

 

ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی چیست؟

ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی ابزاری برای سنجش ظرفیت مدیریت دارایی‌های یک سازمان است. این ابزار برای کمک به شناخت وضعیت فعلی و تعیین مسیر حرکت به سوی تعالی طراحی شده است. این ارزیابی مزایای زیر را به همراه دارد:

  • ارزیابی شیوه‌های مدیریت دارایی به یک روش جامع؛
  • شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود؛
  • تعیین اولویت‌ها؛
  • ایجاد آگاهی از ابعاد مختلف مدیریت دارایی‌ها (شناخت ۱۰ جنبه مدل آپتایم)؛
  • ایجاد بحث‌های مولد در ارتباط با تمام بخش‌های سازمان؛
  • مقایسه وضعیت موجود با سایر سازمان‌های داخلی؛
  • مقایسه وضعیت موجود با معیارهای جهانی.

مهم ترین مصادیق و نکات ارزیابی مدیریت دارایی فیزیکی – مدل آپتایم

سازمان‌های مخاطب ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی چه سازمان‌هایی هستند؟

ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی بطور خاص طراحی شده است تا چالش‌های منحصر به فردی را که سازمان‌ها در حوزه مدیریت دارایی‌های خود با آن روبرو هستند، بازتاب دهد. این ابزار برای تمام سازمان‌ها، به هر اندازه و در هر مرحله که از اجرای یک برنامه مدیریت دارایی قرار دارند، ایجاد شده است. خواه سازمان شما در مراحل اولیه یا در مراحل پیشرفته مدیریت دارایی قرار داشته باشد، ارزیابی مدیریت دارایی به سازمان شما کمک کند تا وضعیت موجود خود را بشناسید و برای آینده برنامه‌ریزی کنید.

 

برای آشنایی بیشتر با مخاطبان جایزه کلیک نمایید.

 

مدل ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی

این ساختار برای ارزیابی مدیریت دارایی‏های فیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و جهت نمایش رویکردی یکپارچه برای مدیریت دارایی‏های فیزیکی بسیارکارآمد است. این مدل در شـرکت مشاوره مدیریت دارایی‌های فیزیکی  PriceWaterhouseCoopers ایجاد شده و توسعه یافته که تاکنون در بیش از ۲۰۰۰ سازمان در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. این روش براساس هرم تعالی مدیریت دارایی‌های فیزیکی  UPTIME، ارائه شده توسط John Campbell، بنا شده که آزموده شده‌ترین و فراگیرترین مدل حال حاضر در خصوص مدیریت دارایی‌های فیزیکی است. در ایران نیز این مدل فراگیرترین مدل ارزیابی وضعیت مدیریت دارایی های فیزیکی است که در بزرگترین صنایع ایران (اعم از بخش نفت، صنایع فلزی مادر و صنعت نیرو) اجرا شده است.

فرایند ارزیابی

در گام اول پرسشنامه خود ارزیابی باید توسط اعضای سازمان متقاضی انجام شود. پیشنهاد می‌شود ۳۰ نفر در رده‌های مختلف سازمان (از رده‌های اجرایی تا مدیریتی) پرسشنامه را تکمیل نمایند. الزامی در تعداد پرسشنامه، وجود ندارد و حتی با یک پـرسشنامه هم می‌توان تحلیل را انجام داد، اما همان‌گونه که مشخص است هر چه تعداد پرسشنامه‌های تکمیلی بیشتر باشد (تا حدی مشخص)، نتایج از دقت بالاتری برخوردار است.

پس از انجام خودارزیابی نوبت به ارزیابی توسط ارزیابان خبره می‌رسد. ارزیابان خبره با حضور در سازمان متقاضی و انجام مصاحبه با افراد مختلف با سمت‌های مختلف پرسشنامه را تکمیل خواهند کرد. سپس نتایج خودارزیابی و ارزیابی توسط تیم ارزیاب در قالب یک گزارش ارائه می‌شود. همچنین در یک نمودار عنکبوتی نتایج خودارزیابی و ارزیابی توسط ارزیابان خبره با بهترین‌های ایران و معیارهای جهانی مقایسه می‌شود.

 Posted by at 11:04 ق.ظ