سطوح جایزه

 

نحوه ارزیابی جایزه و امتیازات:


  • ملاک برای داوری تندیس و تقدیر نامه، امتیار ارزیابی شخص ثالث (آموزش دیده و دارای صلاحیت رسمی) است و نمرات خودارزیابی ملاک قرار نمیگیرد.
  • تندیس زرین ۱۲ ستاره به سازمان هایی تعلق میگیرد که همه ی نمرات بخش رهبری و اصول و یکی از ۳ جنبه ی بخش تعالی را بالای ۷٫۵ از ۱۰ بگیرند.
  • تندیس‌های سیمین ۹، ۱۰ و ۱۱ ستاره به سازمان هایی تعلق میگیرد که همه ی نمرات بخش رهبری و اصول و یکی از ۳ جنبه ی بخش تعالی را به ترتیب بالای ۶، ۶٫۵ و ۷ از ۱۰ بگیرند.
  • تندیس‌های برنزین ۶، ۷ و ۸ ستاره به سازمان هایی تعلق میگیرد که همه ی نمرات بخش رهبری و اصول و یکی از ۳ جنبه ی بخش تعالی را به ترتیب بالای ۵٫۲۵، ۵٫۵ و ۵٫۷۵ از ۱۰ بگیرند.
  • تقدیر نامه ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ستاره به سازمان هایی تعلق میگیرد که همه ی نمرات بخش رهبری و اصول و یکی از ۳ جنبه ی بخش تعالی را به ترتیب بالای ۴، ۴٫۲۵، ۴٫۵، ۴٫۷۵ و ۵ از ۱۰ بگیرند.
  • در ۷ زمینۀ متمایز نیز، تندیس ستاره به سازمان­های برتر اهدا و از آنها تقدیر خواهد شد. به این صورت که جدای از نتایجی که هر سازمان در ارزیابی کلی در ۱۰ جنبۀ اصلی جایزه بدست خواهد آورد، در زمینه ­های پروژه‌های پایه، پایش وضعیت، ۵S، مدیریت انبار، RCM، مدیریت کار و تعمیرات اساسی، عملکرد سازمان­ها بررسی خواهد شد و در هر بخش به سازمانی که حدنصاب نمرات را بدست آورده و بالاتر از سازمان­های دیگر قرار بگیرد، تندیس ستاره اهدا می­شود.
 Posted by at 12:59 ب.ظ