سطوح جایزه

 

نحوه ارزیابی جایزه و امتیازات:


۱- ملاک برای داوری تندیس و تقدیر نامه، امتیار ارزیابی شخص ثالث (آموزش دیده و دارای صلاحیت رسمی) است و نمرات خود ارزیابی ملاک قرار نمیگیرد.

۲- تندیس طلایی به سازمان هایی تعلق میگیرد که همه ی نمرات بخش رهبری و اصول را بالای ۷/۵ از ۱۰ بگیرند. و یکی از ۳ جنبه ی بخش تعالی را نیز امتیاز بالای ۷/۵ از ۱۰ بگیرند.

۳- تندیس نقره ای به سازمان هایی تعلق میگیرد که همه ی نمرات بخش رهبری و اصول را بالای ۶ از ۱۰ بگیرند. و یکی از ۳ جنبه ی بخش تعالی را نیز امتیاز بالای ۶ از ۱۰ بگیرند.

۴- تندیس برنز به سازمان هایی تعلق میگیرد که همه ی نمرات بخش رهبری و اصول را بالای ۵ از ۱۰ بگیرند. و یکی از ۳ جنبه ی بخش تعالی را نیز امتیاز بالای ۵ از ۱۰ بگیرند.

۵- تقدیر نامه اهتمام به سازمان هایی تعلق میگیرد که بر اساس نظر ارزیابان نقشه راه و استراتژی های مشخصی در مدیریت دارایی های فیزیکی دارند که در آینده به تعالی ختم میشود.

۶- تقدیرنامه به سازمان هایی تعلق میگیرد که از میانگین ایران بهتر باشند.

۷- تقدیرنامه حامی و تقدیرنامه مدیر دارایی فیزیکی براساس پرسشنامه خاص خود اتفاق می افتد.

۸-امسال علاوه بر ارائۀ تندیس و تقدیرنامه به برندگان، در ۵ جنبۀ متمایز، تندیس ستاره به سازمان­های برتر اهدا و از آنها تقدیر خواهد شد. به این صورت که جدای از نتایجی که هر سازمان در ارزیابی کلی در ۱۰ جنبۀ اصلی جایزه بدست خواهد آورد، در زمینه­های ۵S، انبار، RCM، مدیریت کار و تعمیرات اساسی عملکرد سازمان­ها مشاهده و بررسی خواهد شد و به سازمانی که حدنصاب نمرات را بدست آورد، تندیس ستاره اهدا خواهد شد.