سازمان مدیریت صنعتی برگزار کننده دومین جایزه ملی مدیریت دارایی فیزیکی

 

en

سازمان مدیریت صنعتی دومین جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی را در  سالن همایش های بین المللی رازی برگزار خواهد کرد.
سازمان مدیریت صنعتی که برگزار کننده جايزه ملي مديريت انرژي، دهمين كنفرانس توسعه منابع انساني، دوازدهمين همايش تعالي سازماني، سلسله همايش هاي از تئوري تا عمل، شانزدهمين همايش عرصه يادگيري، كنفرانس ها و همايش هاي تخصصي سفارشي، كنفرانس توسعه منابع انساني است، این باردومین جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی را برگزار خواهد کرد.

 Posted by at ۹:۵۸ ق.ظ