بخش ساختمان، تأسیسات، مجتمع‌های تجاری و هتل‌ها به جایزه اضافه شد

 

در دومین دوره جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی براساس تصمیم کمیته علمی و اجرایی بخش ساختمان، تأسیسات، مجتمع‌های تجاری و هتل‌ها به بخش‌های قبلی اضافه شد. به این ترتیب بخش‌های جایزه شامل ۴ حوزه خواهد بود.
۱- ساختمان، تأسیسات، مجتمع‌های تجاری و هتل‌ها
۲- نفت، گاز و پتروشیمی
۳- صنعت و مخابرات
۴- نیرو
در بخش ساختمان، تأسیسات، مجتمع‌های تجاری و هتل ها، سازمانهایی که ابنیه آنها مهمترین دارایی‌ فیزیکی آنها محسوب می‌شود، شرکت خواهند کرد.

 Posted by at 7:15 ق.ظ