ماموریت جایزه

 

در ایران سازمان های دارایی محور (تجهیز محور- سازمان هایی که سرمایه صرف شده برای تجهیزات و دارایی های فیزیکی آنها، بخش عمده ای از سرمایه آنها محسوب می شود) بسیاری به سمت مدیریت دارایی های فیزیکی حرکت خود را آغاز نمودند و در این راه به موفقیت هایی نیز نائل شدند. از طرفی بسیاری دیگر از سازمان های ایرانی، به دنبال یک الگو برای جهت دهی به تلاش های خود در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی هستند.

اساتید، مسئولان و مدیران در سال های گذشته توان بیشتری را صرف ترغیب سازمان ها برای قدم نهادن در این مسیر نمودند. بی شک یکی از ابزارهای مقبول و کاربردی که هم بتواند الگوسازی کند و هم بتواند دیگران را به عمل ترغیب نماید، طراحی یک سیستم انگیزشی مبتنی بر معرفی بهترین ها است.

سال ۱۳۹۴ برای اولین بار شورای راهبری و دبیرخانه جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی با هدف تحقق این مهم تشکیل شد.

در طی سال های گذشته سازمان های بسیاری در اجرای پروژه های تعالی در مدیریت دارایی های فیزیکی از یکدیگر گوی سبقت را ربوده اند و این گواهی بر تحقق مأموریت سازمان جایزه است.

 Posted by at 9:08 ق.ظ