سمینار یک روزه جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی

 

جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی ایران به منظور تشویق سازمانهای ایرانی و الگوگیری از سازمانهای برتر جهانی با حضور ۳۳ سازمان در اولین دوره این جایزه در مهر ماه سال ۱۳۹۴ برگزار گردید و برگزیدگان در سه بخش (نفت، گاز و پتروشیمی – صنعت – نیرو) معرفی شدند.

سمینار یک روزه جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی با هدف شناخت عملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی و با حضور اساتیدی چون مدیر برنامه ریزی نت پتروشیمی آریاساسول: جناب مهندس حکمت شعار و مدیر مرکز آموزش C-MORE دانشگاه تورنتو: جناب دکتر زواشکیانی و دبیراجرایی جایزه: جناب مهندس ملک نیازی برگزار گردید.

سمینار با سرود جمهوری اسلامی آغاز گردید و پس از آن دبیراجرایی جایزه مدیریت دارایی‌های  فیزیکی  به تشریح نحوه اجرا و ارزیابی‌های صورت گرفته جایزه بر مبنای مدل آپتایم پرداختند.

پس از آشنایی شرکت کنندگان با مدل ارزیابی جایزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی، جناب دکتر زواشکیانی صحبتهای خود را در راستای تأثیرگذاری مدیریت دارایی‌های فیزیکی بر اقتصاد صنایع، افزایش بازگشت سرمایه و همچنین گزارشی از نتایج ارزیابی‌های شرکتهای خاورمیانه و اروپا و کانادا را بیان داشتند تا حاضران به بهترین نحو مفاهیم بنیادین و اصلی مدیریت دارایی های فیزیکی را کسب نمایند.

در نهایت نیز جناب حکمت شعار به مطالعه موردی این مفاهیم و تشریح نحوه مدیریت کار آریاساسول به عنوان الگوی ایران و پس از آن به تشریخ نرم افزار ERP آریاساول پرداختند.

 

 Posted by at 12:52 ب.ظ