آوریل 142021
 

شخصیت حقوقی برگزار کننده جایزه:

 • موسسه غیرتجاری سرامد مدیریت دارایی های فیزیکی تندیس پژهان

شخصیت حقوقی حامی مالی و معنوی جایزه:

 • شرکت سهامی خاص مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر

رئیس جایزه :

 • دکتر علینقی مشایخی

رئیس کمیته علمی :

 • دکتر علی زواشکیانی

دبیر اجرایی:

 • امیر ملک نیازی

اعضای دبیرخانه:

 • سیما بابایی
 • نسترن شادمانی
 • محسن ربیعی

همکاران کمیته ها:

 • دکتر سارا بانکی
 • حامد ورمزیار
 • رضا نظری
 • علیرضا یوسفی
 • مبین نادری
 • رضا آزادگان
 Posted by at 10:31 ق.ظ

Sorry, the comment form is closed at this time.