جولای 012015
 

James Reyes Picknell نویسنده کتاب آپتایم، مشاور سابق آی بی ام و مدیر موسسه مدیریت دارایی ها به جایزه پیوست.

Sorry, the comment form is closed at this time.